Denetçinin denetlediği işletmenin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemesi gerekmekte midir?


Finansal tabloların denetiminde denetçinin ilgili mevzuatı dikkate alma sorumluluğunu Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması başlıklı BDS 250 düzenler. BDS 250 kapsamında denetçinin amaçları:

  • Finansal tablolarda yer alan önemli tutar ve açıklamaların belirlenmesinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu genel olarak kabul edilen mevzuat hükümlerine uygunluk sağlandığına ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek,
  • Finansal tablolar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek diğer mevzuata aykırılığın belirlenmesine yardımcı olması için belirli denetim prosedürlerini uygulamak ve
  • Denetim sırasında belirlenen aykırılık veya şüphelenilen aykırılık hâllerine uygun biçimde karşılık vermek,

olarak açıklanmıştır.

Sayfa: 1 / 1