Müşterim tek bir finansal tablosunu denetlettirmek istemektedir. Bu konuda hangi standart yol gösterir?


Tarihi finansal tabloların bağımsız denetiminde ilgili tüm BDS’lerin uygulanması gerekmekle birlikte bu konuda Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi başlıklı BDS 805 ilave rehberlik sağlamaktadır.

Sayfa: 1 / 1