Finansal tablolarda önceki dönemlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Denetçinin bu bilgilere ilişkin sorumlulukları nedir?


Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar başlıklı BDS 710 denetçinin finansal tabloların denetiminde karşılaştırmalı bilgilere ilişkin olarak üstlendiği sorumlulukları ele alır. Denetçi BDS 710’un 5’inci paragrafında belirtildiği üzere;

  • Finansal tablolarda yer alan karşılaştırmalı bilgilerin tüm önemli yönleriyle, finansal raporlama çerçevesinde yer alan karşılaştırmalı bilgilere ilişkin hükümlere uygun olarak sunulup sunulmadığına ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmelidir.
  • Denetçinin raporlama sorumluluklarına uygun olarak raporlama yapmalıdır.

Denetçinin karşılaştırmalı bilgilerle ilgili olarak;

  • Denetim prosedürlerine ilişkin sorumlulukları BDS 710’un 7’nci 8’inci ve 9’uncu paragraflarında,
  •  Denetimin raporlanmasına ilişkin sorumlulukları ise mezkûr standardın 10-19’uncu paragraflarında,

düzenlenmiştir.

Sayfa: 1 / 1