Denetlediğim işletmenin iç denetçisinden denetim çalışmalarımda yararlanabilir miyim?


İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması başlıklı BDS 610’un 1’inci paragrafında belirtildiği üzere, iç denetçilerin çalışmasının kullanılması;

  • Denetim kanıtının elde edilmesinde iç denetim fonksiyonunun çalışmasının kullanılmasını ve
  • Dış denetçinin yönlendirmesi, gözetimi ve gözden geçirmesi altında doğrudan yardım sağlaması için iç denetçilerin kullanılmasını,

içerir. Dolayısıyla denetçi, denetim çalışmalarında iç denetçileri kullanabilir. Ancak,

  • İç denetim fonksiyonun faaliyetlerinin ve sorumluluklarının denetimle ilgili olmaması veya
  • BDS 315 uyarınca uygulanan prosedürler sonucunda fonksiyon hakkında edinilen ön bilgilere (anlayışa) dayanarak, dış denetçinin denetim kanıtının elde edilmesinde fonksiyonun çalışmasını kullanmayı beklememesi,

durumunda bu BDS’deki iç denetim fonksiyonunun çalışmasının kullanılmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Sayfa: 1 / 1