Çalışma kâğıtlarını saklama süresi kaç yıldır?


BDS 230 ile KKS 1’de, çalışma kâğıtlarını saklama süresinin Kurumun belirlediği süreden kısa olamayacağı belirtilmiştir. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde denetim kuruluşlarının ticari defterlerini, düzenlenen denetim raporlarını elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dâhil olmak üzere denetim çalışmalarına ve kalite kontrol sistemine ilişkin her türlü belgeyi ekleriyle birlikte on yıl süreyle saklamak zorunda olduğu ve bu hükmün denetim üstlenen bağımsız denetçiler hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir.

Sayfa: 1 / 1