Yönetimin denetçiye vermesi gereken yazılı beyanlar nelerdir?


Yönetimin denetçiye vermesi gereken yazılı beyanlar Yazılı Beyanlar başlıklı BDS 580’nin 10’uncu ve 11’inci paragraflarında açıklanmaktadır.

Bu standarda göre denetçi yönetimden;

  • Finansal tabloları geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlama sorumluluğunu yerine getirdiğine,
  • Bağımsız denetim sözleşmesinde mutabakata varıldığı üzere, ilgili tüm bilgileri ve bu bilgilere erişim imkânını kendisine sağladığına ve
  • Tüm işlemlerin kaydedildiğine ve finansal tablolara yansıtıldığına,

dair bir yazılı beyan talep eder.

Sayfa: 1 / 1