Denetçi, ihtisas (uzmanlık) gerektiren bir alanda başka bir kişiyi görevlendirebilir mi?


Denetçi, muhasebe veya denetim dışındaki bir uzmanlık alanında başka bir kişi veya kuruluş tarafından yapılan çalışmadan faydalanabilir veya denetimin şartları çerçevesinde yeterli denetim kanıtının elde edilmesi için böyle bir uzman kullanımı gerekli olabilir. Ancak, Uzman Çalışmalarının Kullanılması başlıklı BDS 620’nin 3 üncü paragrafında denetçinin, verilen denetim görüşünden tek başına sorumlu olduğu ve faydalandığı uzmanın çalışmasını kullanmasının bu sorumluluğu azaltmayacağı ifade edilmektedir.

Sayfa: 1 / 1