Denetçinin, uzmanın çalışmasını kullandığı durumda denetçi raporunda bu çalışmaya atıft a bulunması gerekli midir?


Uzman Çalışmalarının Kullanılması başlıklı BDS 620’nin 14 üncü paragrafında, mevzuatla zorunlu tutulmadıkça olumlu görüş içeren denetçi raporunda uzmanın çalışmasına atıfta bulunulmayacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte BDS 620’nin 15 inci paragrafında olumlu görüş dışında bir görüş verilmesinin nedeninin anlaşılmasıyla ilgili olarak uzman çalışmasına atıf yapılması durumunda denetçinin, bu atfın denetçi görüşüyle ilgili denetçinin sorumluluğunu azaltmayacağını raporunda belirtmesi gerektiği ifade edilmektedir. Muhasebe veya denetim dışındaki bir uzmanlık alanında bir kişi veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen çalışmanın yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmesinde denetçiye yardımcı olmak üzere kullanıldığı durumda, söz konusu çalışmaya ilişkin denetçinin sorumlulukları BDS 620’de düzenlenmektedir.

Sayfa: 1 / 1