Önemlilik nedir ve kaç çeşit önemlilik seviyesi hesaplanmaktadır?


Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik başlıklı BDS 320 önemliliği; genel olarak eksiklik ve yanlışlıkların -tek başına veya toplu olarak- finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa, söz konusu eksiklik ve yanlışlıklar önemli olarak değerlendirilir şeklinde ele almıştır. BDS 320 ve Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi başlıklı BDS 450’ye göre denetçilerin önemlilikle ilgili olarak aşağıdaki dört hesaplamayı yapması gerekmektedir:

  • Bir bütün olarak finansal tabloların tamamı için önemliliğin belirlenmesi,
  • Düzeltilmemiş ve tespit edilmemiş yanlışlıklar toplamının, bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenen önemliliği aşması ihtimalini uygun bir düşük seviyeye indirmek için, bir bütün olarak finansal tabloların önemliliğinden düşük olan performans önemliliğinin belirlenmesi,
  • Kullanıcıların finansal tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkileyeceği makul şekilde beklenen, bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenen önemlilikten daha düşük tutarlardaki yanlışlıkları içerebilecek bir veya daha fazla işlem sınıfının, hesap bakiyesinin veya açıklamanın bulunduğu durumda, bu özel işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamalara uygulanmak üzere ayrıca önemlilik düzeyi ve düzeylerinin belirlenmesi,
  • Denetçinin, belirlediği bir tutarın altında kalan yanlışlıkları bariz biçimde önemsiz sayması ve finansal tablolar üzerinde toplu olarak bariz biçimde önemli bir etkiye sahip olmayacaklarını beklediği için bu seviyenin altında kalan yanlışlıkları bir araya getirmeyi gerekli görmediği bariz biçimde önemsiz sayılan konuların belirlenmesi.
Sayfa: 1 / 1