Borsada işlem gören bir işletmenin ara dönem denetimleri hangi standarda göre yapılır?


Denetçinin bağımsız denetimini üstlendiği bir işletmenin ara dönem finansal bilgilerinin sınırlı denetimini yapması durumunda Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi başlıklı Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2410’un hükümleri esas alınır.

Sayfa: 1 / 1