Yeni Denetçi Raporu Projesiyle meydana gelecek değişiklikler nelerdir?


Yürütülen denetime ilişkin daha fazla şeffaflık sağlanması ve hedef kullanıcılara finansal tabloların anlaşılmasında ilâve bilgi sağlanması amacıyla kilit denetim konularının -6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan bağımsız denetimlerde- denetçi raporunda bildirilmesi zorunlu kılınmıştır. Söz konusu proje kapsamında temel olarak aşağıdaki değişiklikler meydana gelmiştir:

  • Üst yönetime bildirilecek konuların arasına ciddi riskler bildirim yükümlülüğü olarak dâhil edilmiştir.
  • Görüş bölümüne ilk sırada yer verilecektir (Tüm işletmeler için).
  • Görüş bölümünün ardından Görüşün Dayanağı bölümüne yer verilecektir (Tüm işletmeler için).
  • Denetimde uyulan etik hükümlerin kaynağı denetçi raporunda belirtilecektir (Tüm işletmeler için).
  • Denetçinin, denetlediği işletmeden bağımsız bir şekilde denetimi yürüttüğünü ve diğer etik yükümlülüklerini yerine getirdiğini üst yönetimden sorumlu olanlara beyan ettiği denetçi raporunda bildirilecektir (Borsada işlem gören işletmeler için).
  • Kullanıcıların, denetimi ve denetçinin sorumluluklarını daha iyi anlayabilmeleri amacıyla “denetçinin sorumlulukları” bölümü denetim hakkında ayrıntılı bilgi verecek şekilde genişletilecektir.
  • İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli belirsizliklerin mevcut olması ancak işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygun olması durumunda, bu hususun denetçi raporunda “İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik” başlığıyla ayrı bir bölümde açıklanması zorunlu kılınmıştır.
Sayfa: 1 / 1