Kilit Denetim Konuları (KDK) nedir ve nasıl belirlenir?


Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi başlıklı BDS 701’de kilit denetim konusu (KDK); üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından denetçinin meslekî muhakemesine göre en çok önem arz eden konular şeklinde tanımlamıştır. KDK’nın bildirilmesi denetçinin temel sorumluluklarını değiştirmemektedir. Denetçi raporunda KDK’ların bildirilmesi, “denetçinin gözünden” yürütülen denetime ilişkin en çok önem arz eden konuların vurgulanması amacına hizmet eder.

Denetçi KDK’yı belirlerken üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, denetimin yürütülmesi sırasında azami düzeyde dikkatini gerektiren konuları belirler. Denetçi bu belirlemeyi yaparken, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur:

  • BDS 315 uyarınca değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” riskleri veya ciddi riskler.
  • Muhasebe tahminleri ve önemli yönetim yargılarını içeren alanlara ilişkin olarak önemli denetçi yargıları.
  • Yıl boyunca meydana gelen önemli olay ve işlemlerin etkileri.

Denetçi yukarıda bahsedilen konular arasından mesleki muhakemesine göre en çok önem arz eden konuları ve böylelikle de kilit denetim konularını belirler.

Sayfa: 1 / 1