Denetçi raporunda Kilit Denetim Konuları hakkında yapılacak zorunlu açıklamalar nelerdir?


Denetçi raporundaki her bir kilit denetim konusuna ilişkin açıklama; -varsa- finansal tablolardaki ilgili açıklamaya yapılacak bir atfı ve aşağıdaki hususları içerir:

  • Konunun denetimde en çok önem arz eden konu olarak değerlendirilmesinin ve dolayısıyla da kilit denetim konusu olarak belirlenmesinin sebebi,
  • Denetimde konunun nasıl ele alındığı.
Sayfa: 1 / 1