Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) İstanbul Tanıtım Toplantısı (17.08.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) İstanbul Tanıtım Toplantısı 17 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Konferans Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Sayın Dr. Genç Osman YARAŞLI’nın ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım EKREN’in açılış konuşmaları yaptıkları, çok sayıda meslek mensubu ve seçkin davetlinin katıldığı toplantıda;

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Sayın Dr. Genç Osman Yaraşlı, KGK’nın temel amacının “işletmelerin mali tablolarının gerçeğe ve ihtiyaca uygun karşılaştırılabilir finansal bilgi vermesini sağlamak” olduğunu belirtti.  Sayın YARAŞLI, işletmelerin mali tabloları gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi sunmazsa işletme yöneticilerinin, işletmeyle ilişkide bulunanların özellikle de yatırımcıların yanlış kararlar alabileceğini vurguladı. Bu durumun makroekonomik etkilerine de değinen Sayın YARAŞLI, “bir ekonomide işletmelerin mali tabloları yaygın olarak gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi vermez ise o ekonomide kaynak tahsisinde etkinliğin bozulacağını bunun sonucunda önce özel sektörün müteakiben bütün ekonominin sağlığının bozulacağını” ifade etti.

Sayın Yaraşlı; finansal tabloların gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal bilgi vermesini sağlaması için gerekli ilk şartın bu amacı temin edecek nitelikte bir finansal raporlama çerçevesinin kullanılması olduğunu, BOBİ FRS’nin bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerin uygulayacağı gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi sunumunu amaçlayan bir raporlama standardı olduğunu kaydetti.

İşletmelerin finansal tablolarının doğru, gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve güvenilir finansal bilgi vermesinde iki grup mesleğe çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Yaraşlı; bunlardan birinci grubun bağımlı veya bağımsız çalışan muhasebeci ve mali müşavirler ile bağımsız denetçiler, ikinci grubun ise akademisyenler olduğunu vurguladı ve bundan sonra üniversitelerde lisans düzeyindeki eğitimlerde BOBİ FRS’nin esas alınması gerektiğini ifade etti. Bu iki meslek grubuna ulaşabilmek ve BOBİ FRS'yi tanıtabilmek amacıyla 24 ilde 25 toplantı yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren ise konuşmasında bağımsız denetim ve kamu gözetiminin; doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu ve kullanımını sağlaması halinde yatırımcıların çıkarları ve kamu yararının korunması bakımından özel bir önem taşıdığını vurguladı.

Ekren, "Ana işlevi finansal raporlama ve bağımsız denetim alanını düzenleme olan KGK, bu alanda veri ve bilgi kalitesini iyileştirerek, muhtemelen bir dönem sonra da tek bir finansal raporlama modeli geliştirerek ilgili birey, kurum ve kuruluşların karar alma ve uygulama süreçlerini, etkinliğini artırmakta, alternatif faaliyetlerin gözetilmesine de imkan vermektedir." ifadesini kullandı.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcısı Murat YÜNLÜ’nün yönlendirmesinde KGK Uzmanları Özlem ARSLAN, Samet ARSLAN, Cennet TÜYSÜZOĞLU, Tayfun TÜYSÜZOĞLU, Fatih Yalçın METE Ercan AVUL tarafından yapılan sunumlarda BOBİ FRS’nin bölümleri tanıtıldı ve BOBİ FRS’nin mevcut muhasebe uygulamalarından (TFRS, MSUGT) temel farkları hakkında bilgi verildi.

Toplantı sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Çıkışta da katılımcılara BOBİ FRS kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.

İlgili fotoğrafları görmek için tıklayınız.

Sayfa: 1 / 1