Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Gaziantep Tanıtım Toplantısı (18.10.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Gaziantep Tanıtım Toplantısı 18 Ekim 2017 tarihinde Gaziantep SMMM Odası Konferans Salonunda çok sayıda meslek mensubu ve seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kurul Üyesi İsmail ERDEMİR’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıya;

Gaziantep Defterdarı Metin TAMKOÇ, Vergi Dairesi Başkanı Halil TEKİN, Gaziantep Vergi Denetim Kurulu Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcısı Hüseyin ERÖZYÜREK, Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal YAZICI, Gaziantep SMMM Odası Başkanı Mehmet NABİOĞLU ile YMM Odası Başkanı Ali İhsan KAYA ve çok sayıda meslek mensubu katıldı.

Kurul Üyesi İsmail ERDEMİR’in yaptığı açılış konuşmasında özetle; ülkemizde, Bakanlar Kurulu Kararıyla kapsamı belirlenen bağımsız denetime tabi şirketlerden sadece, Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlara TFRS lerin uygulama zorunluluğu getirildiği, diğerleri için ise Maliye Bakanlığı Muhasebe Uygulama Genel Tebliğini uygulamasının öngörüldüğünü belirtmiş, bu tebliğin; değerleme hükümlerinin, vergi mevzuatının etkisiyle farklılık arz etmesi, amortisman, reeskont, kıdem tazminatı gibi çoğu uygulamanın ihtiyari olması, ve işletmenin gerçek durumunu göstermekten ziyade vergi matrahına ulaşmayı hedeflemesi, gibi hususlardan dolayı, ekonomik karar alıcıların, ihtiyaç duyduğu bilgiyi,  yeterli düzeyde karşılayamadığı, sorunun çözümü amacıyla, Kurumumuzca, BOBİ FRS nin hazırlanarak yürürlüğe konulduğunu ifade etmiştir.

KGK Denetim Standartları Daire Başkanı Hasan GÜL’ün yönlendirmesinde gerçekleştirilen sunumlarda BOBİ FRS’nin her bölümüne ilişkin temel ölçüm ilkeleri konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca; KGK Uzmanları Samet ARSLAN, Uğur KAYA, Fatih SELÇUK ve Sevgi KILIÇ ER tarafından BOBİ FRS bölümlerinin mevcut muhasebe uygulamalarından (TFRS, MSUGT) temel farklarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda katılımcıların yazılı soruları cevaplandırılarak, katılımcılara ücretsiz BOBİ FRS kitabı dağıtıldı.

İlgili fotoğrafları görmek için tıklayınız.

Sayfa: 1 / 1