Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kahramanmaraş Tanıtım Toplantısı (16.10.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kahramanmaraş Tanıtım Toplantısı 16 Ekim 2017 tarihinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda çok sayıda meslek mensubu ve seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Denetim Standartları Daire Başkanı Hasan GÜL’ün açılış konuşmasını yaptığı toplantıya;

Kahramanmaraş Defterdarı Mehmet ÇOBAN, Vergi Dairesi Başkan V. İbrahim KAYA, Kahramanmaraş Vergi Denetim Kurulu Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Nuh ATEŞ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar ZABUN ve SMMM Odası Başkanı Halit ALCI katıldı.

Denetim Standartları Daire Başkanı Hasan GÜL’ün yaptığı açılış konuşmasında; “29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan BOBİ FRS, bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmelerin 2018 yılı itibarıyla finansal tablolarını hazırlarken uygulayacağı finansal raporlama standardıdır. Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olan BOBİ FRS, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir. BOBİ FRS’nin uygulanmasıyla birlikte bağımsız denetime tabi olan ancak TFRS uygulamayan şirketlerin finansal tablolarını kullanan paydaşlara gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bilgi sunulması sağlanmış olacaktır.” ifadelerini kullanmıştır.

KGK Denetim Standartları Daire Başkanı Hasan GÜL’ün yönlendirmesinde gerçekleştirilen sunumlarda BOBİ FRS’nin her bölümüne ilişkin temel ölçüm ilkeleri konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca; KGK Uzmanları Samet ARSLAN, Uğur KAYA, Fatih SELÇUK ve Sevgi KILIÇ ER tarafından BOBİ FRS bölümlerinin mevcut muhasebe uygulamalarından (TFRS, MSUGT) temel farklarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda katılımcıların yazılı soruları cevaplandırılarak, katılımcılara ücretsiz BOBİ FRS kitabı dağıtıldı.

İlgili fotoğrafları görmek için tıklayınız.

Sayfa: 1 / 1