Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Malatya Tanıtım Toplantısı (19.10.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Malatya Tanıtım Toplantısı 19 Ekim 2017 tarihinde İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde çok sayıda meslek mensubu ve seçkin davetlinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih ÇİFTÇİ’nin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) II. Başkanı Sayın İmdat ERSOY’un ve  İnönü Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet KIZILAY’ın açılış konuşmaları yaptıkları, toplantıya;

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul Üyesi Prof. Dr. Yusuf BALCI, Malatya Defterdarı Ali YILDIRIM, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus POYRAZ, Malatya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Mahmut POLAT, Malatya SMMMO Başkanı Nuh BOYRAZ, Diyarbakır SMMMO Başkanı Erkan AZİZOĞLU katılmıştır.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) II. Başkanı Sayın İmdat ERSOY, konuşmasında Türkiye'de bağımsız denetime tabi olan ve genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) niteliğindeki şirketlerin, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamak zorunda olduğunu belirterek, “Bir ekonomide işletmelerin finansal tabloları yaygın olarak gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi vermezse ekonomide kaynak tahsisinin etkinliği bozulur. Bu durum ülkenin rekabet gücünü zayıflatır. Keza bizim gibi tasarruf oranı düşük olan gelişmekte olan ülkeler yüksek oranda büyümek istiyorlarsa uluslararası finansal kaynaklara erişmek zorundadırlar ancak gerçek durumu tam olarak göstermeyen tablolar ile ekonominin uluslararası finansal kaynaklara erişimi oldukça zor ve maliyetlidir. BOBİ FRS’nin yayımlanmasıyla ülkemizde, uluslararası standartlarda ve kaliteli bir finansal raporlama ile bağımsız denetimin sağlanması açısından önemli bir adım atılmıştır.” ifadelerini kullanmıştır.

KGK Daire Başkanı Murat ESKİN, BOBİ FRS hakkında genel bilgi veren bir sunum yapmış ve kendisinin yönlendirmesinde gerçekleştirilen sunumlarda BOBİ FRS’nin her bölümüne ilişkin temel ölçüm ilkeleri konusunda bilgi verilmiştir. KGK Uzmanları Özlem ARSLAN, Fatih YALÇIN METE, İbrahim GÜN ve Onur ARAS tarafından BOBİ FRS bölümlerinin mevcut muhasebe uygulamalarından (TFRS, MSUGT) temel farklarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. Ardından katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.

Toplantı sonunda İnönü Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan ERKUŞ kapanış konuşması yapmış, sonrasında katılımcılara BOBİ FRS kitabı ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

İlgili fotoğrafları görmek için tıklayınız.

Sayfa: 1 / 1