Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kayseri Tanıtım Toplantısı (26.10.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kayseri Tanıtım Toplantısı 26 Ekim 2017 tarihinde, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Konferans Salonunda çok sayıda meslek mensubu ve seçkin davetlinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kayseri Valisi Sayın Süleyman KAMÇI’nın, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kurul Üyesi Aziz DOĞAN’ın ve Kayseri SMMM Odası Başkanı Sayın Anfer Yılmaz’ın açılış konuşmaları yaptıkları, toplantıya;

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban UZAY, Kayseri Defterdarı Aytül ALAN, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet GÜNÇAVDI, Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin FIRAT, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahri COŞKUN, Ankara YMM Odası Kayseri Temsilcisi Ertuğrul GÖNENÇ, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir SMMM Odaları Başkanları katılmıştır.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kurul Üyesi Aziz DOĞAN konuşmasında, BOBİ FRS hakkında bilgi vermiştir. Türkiye'de bağımsız denetime tabi olan ve genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) niteliğindeki şirketlerin, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamak zorunda olduğunu belirten Doğan, "BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerin 2018 yılı itibariyle finansal tablolarını hazırlarken uygulayacağı bir finansal raporlama standardıdır. Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olan BOBİ FRS, sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış olup, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir. Aynı zamanda bağımsız denetime kıstas teşkil edecek “kabul edilebilir” bir finansal raporlama çerçevesi olan BOBİ FRS’nin uygulanmasıyla birlikte finansal tablo kullanıcılarına gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bilgi sunulması sağlanmış olacaktır. Böylece, işletmelerin doğru ve güvenilir finansal tablolar hazırlamaları finansal tabloların kalitesini artıracağı gibi, ülkemizdeki yatırım iklimini de olumlu yönde etkileyecektir" ifadelerini kullanmıştır.

KGK Daire Başkanı Mehmet ŞİRİN, BOBİ FRS hakkında genel bilgi veren bir sunum yapmış ve kendisinin yönlendirmesinde gerçekleştirilen sunumlarda BOBİ FRS’nin her bölümüne ilişkin temel ölçüm ilkeleri konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca; KGK Uzmanları Ela KAYA, Tayfun TÜYSÜZOĞLU, Özgür ÇEKİL, Uğur KAYA ve Sevgi KILIÇ ER tarafından BOBİ FRS bölümlerinin mevcut muhasebe uygulamalarından (TFRS, MSUGT) temel farklarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılarak, katılımcılara BOBİ FRS kitabı ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

İlgili fotoğrafları görmek için tıklayınız.

Sayfa: 1 / 1