Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hatay Tanıtım Toplantısı (31.10.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hatay Tanıtım Toplantısı 31 Ekim 2017 tarihinde Hatay SMMM Odası Konferans Salonunda çok sayıda meslek mensubu ve seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kurul Üyesi Prof. Dr. Yusuf BALCI’nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya;

Hatay Vergi Denetim Kurulu Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Murat BAKIRTAŞ, Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi EROL, Hatay SMMM Odası Başkanı Tahsin KIRIK, İskenderun SMMM Odası Başkanı Merih Hasan YILDIRIM ile Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Songül KAKİLLİ ACARAVCI ve çok sayıda meslek mensubu katıldı.

Kurul Üyesi Prof. Dr. Yusuf BALCI’nın yaptığı açılış konuşmasında özetle; ülkemizde, Bakanlar Kurulu Kararıyla kapsamı belirlenen bağımsız denetime tabi şirketlerden sadece, Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlara TFRS uygulama zorunluluğu getirildiği, diğerleri için ise Maliye Bakanlığı Muhasebe Uygulama Genel Tebliğini uygulamasının öngörüldüğünü belirtmiş, bu tebliğin; değerleme hükümlerinin, vergi mevzuatının etkisiyle farklılık arz etmesi, amortisman, reeskont, kıdem tazminatı gibi çoğu uygulamanın ihtiyari olması, ve işletmenin gerçek durumunu göstermekten ziyade vergi matrahına ulaşmayı hedeflemesi, gibi hususlardan dolayı, ekonomik karar alıcıların, ihtiyaç duyduğu bilgiyi, yeterli düzeyde karşılayamadığı, sorunun çözümü amacıyla, Kurumumuzca, BOBİ FRS’nin hazırlanarak yürürlüğe konulduğunu ifade etmiştir.

KGK Uygulama Daire Başkanı Mustafa SÖZEN’in yönlendirmesinde gerçekleştirilen sunumlarda BOBİ FRS’nin her bölümüne ilişkin temel ölçüm ilkeleri konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca; KGK Uzmanları Samet ARSLAN, Fatih SELÇUK, Nusret AYYILDIZ ve Muhammet ŞAHİN tarafından BOBİ FRS bölümlerinin mevcut muhasebe uygulamalarından (TFRS, MSUGT) temel farklarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda katılımcıların yazılı soruları cevaplandırılarak, katılımcılara ücretsiz BOBİ FRS kitabı dağıtıldı.

İlgili fotoğrafları görmek için tıklayınız.

Sayfa: 1 / 1