Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS)

 

Kavramsal Çerçeve

KÇ             

FAİZSİZ FİNANS KURULUŞLARININ FİNANSAL RAPORLAMASINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

 

Faizsiz Finans Muhasebe Rehberi

                                 

FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE REHBERİ 1: FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARTLARININ FAİZSİZ FİNANS KURULUŞLARI TARAFINDAN İLK KEZ UYGULANMASI

 

Faizsiz Finans Muhasebe Standartları

 

FFMS 1 

FİNANSAL TABLOLARDA GENEL SUNUM VE AÇIKLAMA

FFMS 3 

MUDÂREBE FİNANSMANI

FFMS 4 

MÜŞÂREKE FİNANSMANI

FFMS 7

SELEM VE ALT SELEM

FFMS 8

İCÂRE VE İCÂRE MÜNTEHİYE BİTTEMLÎK

FFMS 9 

ZEKÂT

FFMS 10 

İSTİSNÂ VE ALT İSTİSNÂ

FFMS 14 

YATIRIM FONLARI

FFMS 16 

YABANCI PARA İŞLEMLERİ VE YURTDIŞINDAKİ İŞLETMELER

FFMS 18 

GELENEKSEL FİNANS KURULUŞLARI TARAFINDAN SUNULAN FAİZSİZ FİNANS HİZMETLERİ

FFMS 21 

VARLIKLARIN TRANSFERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FFMS 22 

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

FFMS 23 

KONSOLİDASYON

FFMS 24 

İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR

FFMS 26 

GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

FFMS 27 

YATIRIM HESAPLARI

FFMS 28 

MURÂBAHA VE DİĞER VADELİ SATIŞLAR

FFMS 30 

DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ, KREDİ ZARARLARI VE EKONOMİK AÇIDAN DEZAVANTAJLI TAAHHÜTLER

FFMS 31 

YATIRIM VEKÂLETİ (EI-VEKÂLE Bİ’L İSTİTHMAR)

FFMS 32 İCÂRE

FFMS 33 

SUKUK, PAY VE BENZERİ ARAÇLARA YAPILAN YATIRIMLAR

FFMS 34 

SUKUK SAHİPLERİ İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA

FFMS 35 

RİSK YEDEKLERİ

FFMS 36 FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARTLARININ İLK KEZ UYGULANMASI
FFMS 38 VAAT, OPSİYON VE KORUNMA
FFMS T1

KATILIM ESASLI FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL TABLOLARINDA GENEL SUNUM VE AÇIKLAMA

Sayfa: 1 / 1