RAFET DİLMEN

RAFET DİLMEN

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. TODAİE’de Kamu Yönetimi Uzmanlık Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı olarak mesleğe başladı. Bilahare Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş, BOTAŞ Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. BOTAŞ Internatıonal Limited Şirketi Denetim Kurulu üyeliği yaptı. Mesleki Yeterlilik Kurumunda Başkan Müşaviri görevinde bulundu.

Ocak/2013 tarihinde Kurumumuza Daire Başkanı olarak atandı. Eylül/2015 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesine Kurucu Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Nisan/2016 tarihinden itibaren de Kurumumuzda Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı ve bağımsız denetçi yetkisi bulunmaktadır.

İngilizce bilmektedir.